Histogram prawdę Ci powie

Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego do białego zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Barwy w nim uśredniane są do szarości. Jeśli histogram kończy się lub zaczyna „górką”, to znaczy że jakieś partie zdjęcia nie zostały zarejestrowane i mamy je odpowiednio czarne lub białe (przepalone). Oznacza to, że scena była np. zbyt kontrastowa, aby ją prawidłowo naświetlić lub, że dane ujęcie zostało prześwietlone lub niedoświetlone. Jeśli całość obrazu mieści się w histogramie, to mamy zdjęcie właściwie naświetlone. Zdjęcie ma właściwą ekspozycję.

Zdjęcie 1
Zdjęcie do histogramu 1

Histogram 1
Histogram zdjęcia pierwszego mieści się w całości na osi poziomej, od czarnego po lewej stronie, do białego po prawej. Zdjęcie właściwie naświetlone.

Czytaj dalej Histogram prawdę Ci powie