XVII Międzynarodowy Konkurs Fotografii ZESTAW 2010

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zestaw fotografii. Czekają atrakcyjne nagrody, laureat Grand Prix otrzyma medal i 5000 złotych!


REGULAMIN
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno: – imię i nazwisko autora, – dokładny adres, – tytuł działu, – numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia, – tytuł zestawu – kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres: GALERIA FOTOGRAFII, Rynek 43, 58-100 Świdnica z dopiskiem: ZESTAW 2010
6. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
8. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
9. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10.Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJACA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż 70×100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zdobywcy GRAND PRIX, organizatorzy zapewniają zorganizowanie indywidualnej ekspozycji w Galerii Fotografii w Świdnicy w 2010 roku
– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 5.08.2010 r. Posiedzenie Jury do 25.08.2010 r. Zawiadomienie o wynikach do 10.09.2010 r. Ekspozycja wystawy 17.09.2010-23.10.2010 r. Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2011 r.

NAGRODY
GRAND PRIX ZESTAW 2010
MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

ORGANIZATOR
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY KOMISARZ KONKURSU: ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Świdnicki Ośrodek Kultury, tel. (074)852 13 37, 852 29 78, www.sok.com.pl, sok@sok.com.pl.

Regulamin do ściągnięcia w postaci plików jpg: wer. pol., wer. ang.

4 komentarze do “XVII Międzynarodowy Konkurs Fotografii ZESTAW 2010”

    1. Najlepiej zapytać u źródła, ale moim zdaniem oznacza to, że suma powierzchni przesłanych zdjęć nie powinna być większa jak 70×100 cm. Domyślam się, że dla jednego autora jest przeznaczona “ramka na zdjęcia” w tych właśnie wymiarach i trzeba się w niej zmieścić ze swoimi pracami.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz