Konkurs fotograficzny – Zrozumieć Niepełnosprawność

Poniżej informacja o konkursie fotograficznym organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.Konkurs fotograficzny jest elementem realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. „O NAS” – zrozumieć niepełnosprawność.

Celem głównym projektu jest edukacja obywatelska w zakresie przełamywania stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych. Poprzez wykorzystanie artystycznych form przekazu projekt ma zainteresować i nauczyć sprawnych członków społeczeństwa przełamywania barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Działania przewidziane w projekcie mają również na celu unaocznienie praw osób niepełnosprawnych – a zwłaszcza tego podstawowego prawa, które daje im pełną możliwość podmiotowego uczestnictwa w życiu społecznym.

Konkurs fotograficzny odbywa się pod hasłem „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”. Jest skierowany zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest ukończenie 16 roku życia oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Udział w projekcie można potraktować jako dobrą zabawę, formę aktywizacji, terapii dla osób niepełnosprawnych, wyzwanie
dla osób pełnosprawnych! Konkurs ma zintegrować społeczeństwo oraz zachęcić do bliższego przyjrzenia się, zastanowienia nad życiem osób niepełnosprawnych, nad wzajemnymi relacjami, kwestią wykluczenia, pokonywania barier.

Dla zwycięzców organizator przewidział atrakcyjne nagrody pieniężne:
za zajęcie I miejsca – 2 500 PLN
za zajęcie II miejsca – 1 000 PLN
za zajęcie III miejsca – 500 PLN

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecina, a z najlepszych dwunastu fotografii zostanie stworzony unikatowy kalendarz na 2011 r.

Wszelkie informację na temat konkursu, a także archiwum zdjęć nadesłanych do konkursu w ubiegłym roku znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.onas.tecza.org.pl

2 komentarze do “Konkurs fotograficzny – Zrozumieć Niepełnosprawność”

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz