Konkurs fotograficzny „Kultura w obiektywie”

Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
„Kultura w obiektywie”

Każde miejsce może mieć dwa oblicza, z których jedno bywa niezauważone. W biegu i natłoku zajęć nie widzimy niepowtarzalnego charakteru naszego miasta, dzielnicy czy ulubionego zakątka, a przecież każdego dnia powstają coraz to nowe inicjatywy wplatające w nasze codzienne życie element sztuki i kultury. Zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj uważnie i utrwal na fotografii niepowtarzalny klimat swojego otoczenia.

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno- Rewalidacyjny w Biłgoraju

UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych), placówek kształcenia specjalnego uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańcy DPS-ów.

TERMINY:
-nadsyłanie zdjęć od września 2012 do 15 listopada 2012
-werdykt jury: listopad/grudzień 2012
-wystawa: laureaci zostaną zawiadomieni o miejscu i terminie wystawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Każdy z uczestników może zgłosić do 3 fotografii czarno – białych lub kolorowych lub 2 cykle złożone z maksymalnie 3 zdjęć, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane.
– Obowiązuje format 21×30 (format A4) lub większy.
– Na karcie zgłoszenia oraz na odwrocie fotografii należy podać:
• numer i tytuł zdjęcia bądź cyklu
• miejsce wykonania zdjęcia
• imię, nazwisko i wiek autora
• szkołę i klasę bądź warsztat
• imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (lub wychowawcy)
• telefon kontaktowy, adres e-mail

JURY:
W skład jury konkursowego wchodzą: fotograf – Piotr Mazurek, Ewa Rzeźnik, Ewa Niedźwiedzka, Joanna Garbacz

NAGRODY:
Jury przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach:
1.Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne:
I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;
2.Placówki kształcenia specjalnego, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej:
I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Główna nagroda aparat fotograficzny!

PATRONATACI KONKURSU:
STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU
URZĄD MIASTA BIŁGORAJ

Szczegóły konkursu – plik PDF 1.5 MB

źródło: materiały organizatorów konkursu

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz