Zakaz fotografowania

Zakaz fotografowania – Już nie sfotografujesz każdego mostu

Od 17 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzające między innymi zakaz fotografowania “obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej znakiem zakazu fotografowania” … “osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa”.

Oznacza to, że niektóre obiekty są i mogą zostać oznaczone “zakazem fotografowania”. Ten znak pamiętam z czasów PRLu. Można go było spotkać na mostach, budynkach poczty, dworcach kolejowych. Przestał obowiązywać w 1999 roku. Teraz wraca. Czasy są takie, że trzeba znowu sprawdzać, czy nie ma gdzieś widocznej tabliczki i czy można fotografować coś, co znajduje się na publicznym widoku.

Zakaz wprowadził paragraf 616a “Ustawy o obronie Ojczyzny”. Poniżej wypis aktualny na dzień 2023.10.16:

Art. 616a. Zakaz utrwalania obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości
1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku:
1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej znakiem zakazu fotografowania
2) osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa w pkt 1.
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli czynności wymienione w tym przepisie są wykonywane w ramach ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. O oznaczeniu obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, znakiem zakazu fotografowania decyduje organ właściwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.
4. Obiekty objęte zakazem, o którym mowa w ust. 1, oznacza się znakiem zakazu fotografowania w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych. Oznaczenia obiektu dokonuje podmiot władający obiektem.
5. Zezwolenia na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wizerunku osób lub ruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udziela organ, o którym mowa w ust. 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz interes bezpieczeństwa i obronności.
6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 5, oraz wzór znaku zakazu fotografowania, sposób jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia w lub na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawności postępowania oraz jednoznaczności, widoczności i czytelności zakazu w lub na obiekcie.

Pełną treść ustawy możesz znaleźć pod adresem https://lexlege.pl/ustawa-o-obronie-ojczyzny/.

Więcej o tym przeczytasz w znalezionym artykule https://www.prawo.pl/prawo/zakaz-fotografowania-wykroczenie-konfiskata-sprzetu,522810.html.

Inny artykuł w temacie co można fotografować, znajdziesz pod adresem https://www.znakowo.pl/blog/zakaz-fotografowania/. Artykuł pisany jeszcze przed pojawieniem się wspomnianych przepisów, ale zawiera też inne przydatne informacje.

3 komentarze do “Zakaz fotografowania – Już nie sfotografujesz każdego mostu”

  1. W dobie dokładnych zdjęć satelitarnych i np. map Google z widokiem z ulicy taki przepis wydaje się być mało skuteczny. Na pewno są newralgiczne miejsca np. obiekty wojskowe, które nie powinny być powszechnie fotografowane. Taki most Krymski jest na pewno obiektem szczególnie ważnym dla różnych stron. Jednak na mapach Google, jest on widoczny. Jest sporo zdjęć zrobionych przez różne osoby. Więc pewnie z egzekwowaniem przepisu u nas też będzie różnie. Liczę na rozsądek osób, które będą decydowały już konkretnie, gdzie ma być powieszona taka tabliczka.

 1. Niech mnie ktoś uświadomi bo czegoś tu nie rozumiem…
  Zgodnie z tym artykułem:
  “6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 5, oraz wzór znaku zakazu fotografowania, sposób jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia w lub na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawności postępowania oraz jednoznaczności, widoczności i czytelności zakazu w lub na obiekcie.”
  Gdzie jest artykuł przedstawiony przez MON który określa jak ma wyglądać ten znak, oraz sposób jego uwidocznienia itp.?
  Czy bez tego jest on w ogóle ważny?
  Zdaje się że jeśli tak to nie każdy może sobie przyczepić taki znak na swoim obiekcie oraz może on być przedstawiany w różny sposób który nie jest do końca jednolicie okreslony…?

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz